Muzyka spod Przysuchy – Fotografie Piotra Baczewskiego

Forteca - Kręgliccy

2wystawa_Baczek

Muzyka spod Przysuchy – Fotografie Piotra Baczewskiego

Tematem wystawy jest muzyka wiejska okolic Przysuchy przedstawiona jako wyrazista manifestacja kultury regionalnej, wyrażająca osobowości twórców i wykonawców, znanych mistrzów z okolicznych wsi i ich uczniów. Na zdjęciach między innymi: Jan Gaca, Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak, Wiesława Gromadzka, Adam Tarnowski, Jan Kmita, Tadeusz Lipiec, Maria Siwiec (wielu z nich to laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga) oraz ich młodzi uczniowie z miast (m.in. z Warszawy, Krakowa, Torunia, Lublina, Olsztyna). Wystawa ukazuje środowisko osób współcześnie praktykujących dawne wiejskie tradycje muzyczne i nie tylko muzyczne – również zwyczaje typu zapustne „kusoki”.

Fotografie Piotra Baczewskiego stanowią artystyczną dokumentację projektów realizowanych od kilku lat we wsiach południowego Mazowsza. Oddają emocje i klimat spotkań, warsztatów, wspólnych zabaw skupiających członków wiejskich społeczności oraz młodych mieszkańców miast zafascynowanych muzyką tradycyjną okolic Przysuchy. Przedstawiają portrety najlepszych muzykantów, śpiewaków i tancerzy – mistrzów, przekazujących miejscowe tradycje muzyczne młodym śpiewakom i muzykantom.

Piotr Baczewski / fotograf dokumentujący muzyczne tradycje polskich wsi. Stypendysta Ministra Kultury w 2013 roku. Członek redakcji portalu Akademia Kolberga. Autor filmów poświęconych muzyce wiejskiej.

 

Nasi partnerzy: