Seminarium Praktyków podczas jesiennej edycji Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata

Ambasada Muzyki Tradycyjnej

wms banerki na www3

Seminarium Praktyków podczas jesiennej edycji Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata odbędzie się w  Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej,  w piątek 24.11 od 14 do 17:30,  i w sobotę 25.11 od 10 do 17:30 (z przerwą na obiad).

***

Seminaria Praktyków to spotkania robocze wokół technicznych zagadnień śpiewu tradycyjnego

październik – grudzień 2017, Olsztyn – Warszawa

 

Myśl przewodnia

Ideą cyklu jest stworzenie okoliczności do wymiany wiedzy, umiejętności, odkryć oraz

pytań pomiędzy praktykami czynnie uprawiającymi muzykę tradycyjną. Mamy wrażenie, że w środowisku

muzykancko – śpiewaczym jest naprawdę sporo okazji do spotkań, ale jednocześnie bardzo mało okazji do

tego by dzielić się pracą którą prowadzimy indywidualnie, lub w ściśle zamkniętych gronach kapel,

orkiestr czy grup śpiewaczych. Chcemy by ten cykl stał się taką właśnie okazją.

 

Tryb pracy

W 2017 roku odbędą się trzy seminaria poświęcone trzem technicznym zagadnieniom śpiewu

tradycyjnego: skalom nietemperowanym, emisji głosu oraz rymom. Zakładamy, że każdorazowo główna

część pracy skoncentrowana będzie wokół zagadnień przedstawionych przez uczestników.

Zagadnienia owe – a więc nagrania nad którymi pracujemy, pytania nie dające spokoju, bariery których nie

możemy sami przeskoczyć, odkrycia, których dokonaliśmy, itd. stanowić będą przyczynek wspólnej dyskusji i

pracy warsztatowej oraz posłużą za punkt wyjścia budowania ćwiczeń pomocnych w dalszej pracy

indywidualnej. Każde spotkanie zostanie opatrzone przez prowadzącego praktycznym wstępem

wdrażającym w temat, budującym przydatny aparat pojęciowy oraz zakreślającym obszar dalszej pracy.

 

Harmonogram i prowadzący spotkania:

  • skale nietemperowane 20-21 października, Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Prowadzący: Wolfgang Niklaus

  • emisja głosu 24-25 listopada, Warszawa, seminarium towarzyszy festiwalowi Wszystkie Mazurki Świat.

Prowadzący: Ewa Grochowska i Jura Pastuszenko

  • rytmy i metra 1-3 grudnia, Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Prowadzący Janusz

Prusinowski i Maciej Żurek

 

Każde ze spotkań podzielone jest na 3 bloki warsztatowe, od piątkowego popołudnia (3-4 godziny)

do sobotniego wieczoru (6-8 godzin z przerwą obiadową). Każdorazowo też sobotnie wieczory będą

wypełnione nieokreślonymi jeszcze bliżej wydarzeniami muzycznymi, tak więc za zakończenie spotkania

należy przyjąć niedzielny poranek.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminariach jest bezpłatny, uczestnikom spotkań w Olsztynie gwarantujemy nocleg oraz

obiad w sobotę. Do udziału w spotkaniach zachęcamy zwłaszcza tych, których prowadzą własną praktykę

śpiewu tradycyjnego oraz mają powiązane z nią palące pytania, odkrycia, zagwozdki, niemożności itd. Te

spotkania mają służyć wspólnemu, praktycznemu namysłowi właśnie nad tymi zagadnieniami. Zapraszamy

również tych, którzy pytań własnych nie mają, ale czują że warto by wziąć udział w tej pracy.

 

Pytania i zgłoszenia nadsyłamy do Marka Szwajkowskiego (rykszista@gmail.com, tel.: 669157523)

w nieprzekraczalnym terminie do tygodnia przed spotkaniem. Ilość miejsc jest ściśle ograniczona, dlatego

prosimy o niezwlekanie ze zgłoszeniami.

 

Cykl Seminaria Praktyków odbywa się w ramach programu Akademia Kolberga. Projekt Akademia

Kolberga 2017 jest zrealizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzysznie “Tratwa” ze

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw

Kulturalnych w Olsztynie.

patronaty seminarium

Nasi partnerzy: