Warsztaty jesień 2015

S o b o t a, 21 listopada
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2,  g. 10 – 17.45

Na warsztaty – WSTĘP WOLNY, na śpiew i taniec nie ma zapisów, na skrzypce i harmonię należy się zgłosić mailowo: mateuszniwinski@op.pl (skrzypce), kzimonczyk@gmail.com (harmonia).

WARSZTATY:

*Śpiew:

g. 10 – 11.30 Śpiewaczki z Gałek k/ Rusinowa (radomskie) i Mariza Nawrocka

Warsztat składa się z dwóch części – pierwsza, to nauka pieśni zaduszno-pogrzebowych, druga – praca nad trudnymi melodycznie i rytmicznie, ale pięknymi mazurkami, o miłości, o czekaniu, o śmierci.

g. 11.45 – 13.15 Jan Szklarzewski (Podlasie) z uczniami (m.in. Robert Burdalski) – pieśni pogrzebowe i za dusze

g. 16.15 – 17.45 Śpiewaczki z Bandyś (Kurpie) z uczennicami

 

*Instrumenty

g. 14 – 16.00  Skrzypce zaawansowane / Piotr Gaca i Mateusz Niwiński; Harmonia / Andrzej Malik i Kuba Zimończyk

SKRZYPCE – warsztat poświęcony będzie skrzypcowej muzyce mikroregionu Kajoków (pogranicze Radomsko – Opoczyńskie). Tematem warsztatu będzie nauka zdobienia i ogrywania melodii mazurkowych w stylu charakterystycznym dla Piotra Gacy, w oparciu o dwie wybrane melodie z repertuaru mistrza. Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu i umiejętność gry na nim w stopniu podstawowym.

HARMONIA – na warsztat zapraszamy wszystkich, którzy opanowali grę na instrumencie przynajmniej w stopniu podstawowym. Można przyjść z harmonią, z akordeonem lub bajanem. Warsztat będzie dotyczył dwóch melodii mazurkowych i ich ogrywki.

Obowiązują zapisy u prowadzących:  mateuszniwinski@op.pl (skrzypce), kzimonczyk@gmail.com (harmonia).

 

*Taniec

g. 11 – 17.30 / Warsztat jednego tańca – 5 grup po 60 minut

10-11.30 Roztańczenie oraz Tańce z Radomszczyzny – Mazurek

11.45-12.45 Tańce z Rzeszowskiego – Polka z nogi / Polka bez nogę

13-14 Tańce z Kujaw – Kujawiak

15-16 Tańce z Kurpi – Powolniak

16.15-17.30 Tańce z Wielkopolski – Wiwat

Prowadzą uczestnicy projektu TaniecTradycyjny.pl: Bogumiła i Piotr Zgorzelscy, Marta Bardel,  Dominik Wóltański, Patrycja Kuczyńska, Katarzyna Hełpa-Liszkowska i Paweł Liszkowski.

Oprawę muzyczną warsztatów zapewniają: Mateusz Niwiński, Teresa Potańska, Janusz Prusinowski, Tomek Mielnicki, Piotr Górecki.

 

 

 

Nasi partnerzy: