Tomasz Nowak Czy Fryderyk Chopin tańczył? To nie ulega najmniejszej wątpliwości! Przemawia za tym zarówno dzisiejsza wiedza o ówczesnym kanonie umiejętności osób należących do wyższych warstw społecznych, jak też zebrane dotąd fakty z życia kompozytora. Nauka tańca odbywała się wówczas w formie przekazu pokoleniowego w każdej rodzinie, a o ile sytuacja materialna na to pozwalała, …..

Nasi partnerzy: