Rada programowa

Andrzej Bieńkowski – malarz, archiwista muzyki ludowej

Grzegorz Michalski – muzykolog, prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego

Maciej Kaziński – muzyk, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu

Jerzy Kornowicz – kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich

Marcin Pospieszalski – muzyk jazzowy, kompozytor

Tomasz Nowak – etnomuzykolog

Nasi partnerzy: