Adam Strug

Urodzony w 1970 śpiewak i instrumentalista, pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”, praktykującego pieśni polskie przekazywane
w tradycji ustnej, lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki, współtwórca wielu innych projektów muzycznych, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej.

Nasi partnerzy: