Anżela Zajcewa

Ur. 1983 r, mieszka w Kijowie. Zajmuje się folklorem i muzyką dawną, oprócz klasycznej gry na skrzypcach uczyła się gry u wiejskich mistrzów na Ukrainie
i w Polsce; członkini zespołów „Nova Radist”, „Kijevskie Torty”, „Kapela Niwińskich” i „Top Orkestra”.

Stypendystka Gaude Polonia 2012 u Agaty Sapiechy.

Nasi partnerzy: