Chór Polskiego Radia

Chór Polskiego Radia został założony w 1948 roku przez Jerzego Gerta.

Funkcję kierownika chóru pełnili wtedy kolejno: Alojzy Kluczniok i Tadeusz Dobrzański. Następnie z chórem pracowali: Adam Pałka, Jerzy Kurcz, Maciej Ogarek, Stanisław Krawczyński, Bronisława Wietrzny, Małgorzata Orawska, Włodzimierz Siedlik. Od czerwca 2010 r. obowiązki dyrektora chóru pełni Artur Sędzielarz.

Od początku istnienia do roku 1994 Chór stanowił integralną część zespołu Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i Telewizji. Od stycznia 1995 roku działa samodzielnie w strukturach Polskiego Radia S.A. Repertuar zespołu obejmuje zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne, dzieła reprezentujące wszystkie style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Poza działalnością koncertową Chór dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych.

Zespół wielokrotnie brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów współczesnych (m.in. Trzy poematy Henri Michaux Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją kompozytora, a także dzieła Krzysztofa Pendereckiego) oraz w licznych festiwalach w kraju i zagranicą (m.in. Wratislavia Cantans, Festiwal Ludwiga van Beethovena, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Chopinowski w Dusznikach, Muzyka w Starym Krakowie, Rossini Opera Festival, Settimana di Monreale, Le Festival de la Musique Contemporaine Centre Pompidou, Oratorio und Cantata Festival Ratzeburg).

Chór od wielu lat ściśle współpracuje z dwoma wybitnymi kompozytorami polskimi: Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem Mikołajem Góreckim. Każdego roku wykonuje szereg koncertów w całej Polsce z programem a cappella Krzysztofa Pendereckiego. Koncerty te prowadzone są przez samego mistrza. Owocem współpracy z H.M. Góreckim są zrealizowane liczne nagrania archiwalne dla Polskiego Radia (w tym prawykonania), których zwieńczeniem jest wydanie w 2008 roku dwupłytowego albumu.

We wrześniu 2011 roku Chór Polskiego Radia zaproszony został do wykonania opery „Król Roger” K. Szymanowskiego w  Théâtre de la monnaie w Brukseli z okazji inauguracji prezydencji polskiej w Parlamencie Europejskim, a także do występu a cappella w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

Źródło: www.polskieradio.pl

Dyrygent - Stanisław Krawczyński, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, od 2005 r. rektor Akademii Muzycznej.

Nasi partnerzy: