Ewa Grochowska

Jest uczennicą wybitnego skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych.

Prowadzi badania poświęcone gatunkom i stylom śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Europie Środkowo–Wschodniej, realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową, poświęconą polskim pieśniom tradycyjnym. Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. Umiejętności w tym zakresie doskonali od 1999 r.

Związana m.in. z Kapelą Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej (www.staromodni.pl) i zespołem Warszawa Wschodnia. Prowadzi również własny zespół śpiewaczy, z którym – w różnych składach osobowych – przygotowuje koncerty dedykowane wybranym stylom tradycyjnego śpiewu polskiego.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014).

Nasi partnerzy: