Marianna Bączek

Ur. w 1927 r., we wsi Bandysie na Kurpiach, gdzie mieszka do dziś.

Śpiewa od dziecka, jej ojciec był uznanym śpiewakiem pogrzebowym. Pod koniec lat czterdziestych nagrywali jej śpiew polscy etnomuzykolodzy, małżonkowie Sobiescy i późniejsza założycielka Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego Grażyna Dąbrowska. W  repertuarze Marianny Bączek znajdujemy pieśni roku obrzędowego i kościelnego. Dawniej inicjowała śpiew kobiet podczas wesel, na których przez lata pełniła funkcję czepkarki.

Zespół Bandysianki, z którym śpiewała przez długie lata, otrzymał kazimierzowską Basztę, ostatnio Pani Marianna śpiewa na konkursach jako solistka – w tej kategorii również otrzymała Basztę (w 2010 roku).

 

Nasi partnerzy: