Scontri Ensemble

Formacja muzyki nowej – debiutował we wrześniu 2010 podczas koncertów Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich towarzyszących 53. „Warszawskiej Jesieni”. Celem działalności grupy jest wszechstronne propagowanie twórczości młodych kompozytorów polskich na tle kompozycji koryfeuszy światowej awangardy muzycznej.

Założony w kwietniu 2010 przez muzykologa Michała Klubińskiego, perkusistę Leszka Lorenta i akordeonistę Macieja Frąckiewicza, zespół stawia sobie za zadanie tworzenie interaktywnych projektów, łączących muzykę instrumentalną, elektronikę, nowe media, teatr instrumentalny i programy literacko-muzyczne. U podstaw działalności zespołu stoi pragnienie pośredniczenia pomiędzy uczelniami muzycznymi a czołowymi festiwalami muzyki współczesnej oraz rozpoznawania wczesnych debiutów utalentowanych kompozytorów w polskim i europejskim życiu muzycznym.

Kierownik Artystyczny: Leszek Lorent
Zastępca Kierownika Artystycznego: Maciej Frąckiewicz
Kierownik Organizacyjny: Michał Klubiński
I Dyrygent: Marta Kluczyńska
Dyrygent-asystent: Justyna Maj
I Kompozytor: Dariusz Przybylski
Opiekun muzykologiczny: Sergiusz Wrotek

Nasi partnerzy: