Stanisław Głaz

Skrzypek z Dzwoli koło Janowa Lubelskiego. Gry na skrzypcach nauczył go ojciec. W młodości grał również na tubie, w orkiestrze. Jest jednym z ostatnich dawnych skrzypków ludowych z okolic Janowa i Biłgoraja. Gra wiele starodawnych podróżniaków, polek, walczyków. Jest laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga w 2000r.
Człowiek przeogromnie sympatyczny, życzliwy, ciągle uśmiechnięty i skory do żartów.
Niejednokrotnie prowadził warsztaty gry na skrzypcach (na Lubelskim Taborze w Kocudzy, w Gardzienicach).

Za: www.domtanca.art.pl

Nasi partnerzy: