Stanisław Witkowski

Urodzony w 1934 – klarnecista, trębacz, saksofonista pochodzący z Orłowin (woj. świętokrzyskie). Założyciel słynnej w okolicach Łagowa i Opatowa rodzinnej kapeli braci Witkowskich (od lat 50. do 90. XX wieku).
Jeden z ostatnich muzykantów Kielecczyzny o tak szerokim repertuarze tradycyjnym. Unikalne są przede wszystkim grane przez niego starodawne melodie trójmiarowe – tzw. „chłopy” („śpiwy”) czyli lokalne odmiany mazurków, a także powiślaki (pochodzące „z tej strony Wisły”) i zawiślaki („z tamtej strony”). Stanisław Witkowski ma duże wyczucie muzyczne, a także doświadczenie w kwestii współpracy poszczególnych instrumentów w kapeli z rozbudowaną sekcją dętą. Tak jak wielu wybitnych muzykantów wiejskich, Witkowski podkreśla wagę dynamiki i energii w muzyce – zwłaszcza granej do tańca.
Stanisław Witkowski to jedna z centralnych postaci dwóch edycji Kieleckiego Taboru Domu Tańca w Sędku koło Łagowa (2013 i 2014 rok) oraz ruchu skupiającego praktyków muzyki wiejskiej regionu kieleckiego. Jest nauczycielem kapeli Tęgie Chłopy, która kultywuje tradycyjny repertuar dawnych kapel Kielecczyzny. Prowadził warsztaty muzyki kieleckiej podczas Kieleckiego Taboru Domu Tańca w Sędku oraz na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie w 2014. Wielu uczestników Taboru Kieleckiego na własną rękę gra kieleckie „chłopy” od Stanisława Witkowskiego przy okazji zabaw tanecznych i pograjek. Wraz z kapelą Tęgie Chłopy brał udział w spektaklu „Orszak weselny/Żałobny rapsod” w Studiu Polskiego Radia im. Lutosławskiego (2014).

Stanisław Witkowski from muzyka zakorzeniona on Vimeo.

Nasi partnerzy: