Stefan Nowaczek

Stefan Nowaczek urodził się w 1933 roku w Podłężu koło Maciejowic Kościuszkowskich stanowiących centrum mikroregionu tzw. Powiśla Maciejowickiego. Jest to mikroregion wyróżniający się na obszarze południowo-wschodniego Mazowsza, jeszcze do niedawna, wyjątkowym bogactwem muzykantów, zwłaszcza skrzypków. Wyróżnia go także charakterystyczny repertuar archaicznych, dwuczęściowych oberków śpiewanych, zwanych tu powiślakami, które często wykazują duże podobieństwo melodyczne do radomskich mazurów.

Fakt ten dowodzi pogranicznego charakteru Powiśla Maciejowickiego, dla którego Wisła, nie stanowiąc bariery, ułatwiała przemieszczanie się treści kulturowych pomiędzy Powiślem Maciejowickim a tzw. Zawiślem. Tutaj także najdłużej, bo do lat powojennych, zachowała się tradycja gry na basach zwanych tu basetnią, używanej później jako instrument akompaniujący skrzypcom
w czasie wielkanocnego kolędowania, zwanego „chodzeniem po dyngusie”.

Rodzinna kapela Nowaczków w latach 30. i 40. grała w składzie z basetnią. Starszy brat Stefana, a później sam pan Stefan Nowaczek, od 7. roku życia wraz z ojcem grającym na basetni grali na wielu zabawach i pograjkach w okolicach Maciejowic. Stefan Nowaczek przejął od starszych muzykantów wiele dawnych melodii, które gra do dziś na równi z licznymi, importowanymi z płyt i leżącej w dole Wisły Warszawy, modnymi walczykami, tangami i fokstrotami. Grał później w wielu składach lokalnych kapel wraz z harmonią, trąbką, saksofonem, tzw. dżazem. Sam jest także świetnym akordeonistą. Jest laureatem „Złotej Baszty” kazimierskiego festiwalu.

Kapela Stefana Nowaczka ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia, do najważniejszych z nich należy I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2006 roku. Ponadto liczne wysokie miejsca na innych festiwalach muzyki ludowej m.in. „Powiślakach”
w Maciejowicach czy Festiwalu Mazowieckim w Mińsku Mazowieckim.

notka biograficzna: Mateusz Niwiński

fot. Artur Chmielewski

Nasi partnerzy: