Tadeusz Kubiak

Skrzypek z Mchowic (Łęczyckie)

Ur. 1923 r. w Mchowicach, gm. Piątek. Jego pierwsze skrzypce były ręcznie wykonane, z naciągniętymi drutami zamiast strun. Kiedy miał 10 lat dostał od ojca pierwsze, prawdziwe skrzypce tzw. „trzyćwierciówki”. Jego pierwszym nauczycielem był „słuchowiec” Stefan Szczerbacki z Łodzi, potem pobierał nauki
u organisty w Górze św. Małgorzaty. Własną kapelę założył dopiero po wojnie
i wtedy zaczęły się dla niego długie lata muzykowania, zwłaszcza po weselach.

Przez 15 lat grał z harmonistą Czesławem Domańskim, następnie Kazimierzem Stajudą, który jednak po pewnym czasie wycofał się, podobnie jak wielu innych wiejskich muzykantów. Zmieniła się muzyczna moda, skład instrumentalny. Skrzypce stawały się coraz mniej popularne (modne stały się instrumenty dęte). Przez kilka lat Tadeusz Kubiak grał jeszcze sporadycznie z Czesławem Kowalczykiem, później z zięciem Andrzejem Krajewskim.

Wychował wielu uczniów, którym przekazał własne umiejętności muzyczne.
W r. 1994, w wieku 71 lat przy GOK w Leśmierzu stworzył kapelę ludową. Kapelę tworzą panowie: Tadeusz Kubiak – skrzypce, Paweł Ladorucki – harmonia
3-rzędowa i od roku na bębnie gra Andrzej Dobierzewski. Kapela Tadeusza Kubiaka szybko zaczęła zdobywać główne nagrody na różnego rodzaju Przeglądach Międzywojewódzkich, Festiwalach Folklorystycznych. W roku 2003, w swoje 80 urodziny Kubiak otrzymał od wójta gm. Ozorków odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Ozorków”.

W 2004 r. Tadeusz Kubiak został laureatem głównej nagrody, „Baszty”, na
38. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Na festiwalu wystąpił w kategorii solista – instrumentalista. W tym samym roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla Kultury Ludowej”. Wręczenie jej miało miejsce na 31 Przeglądzie Dorobku Twórców Ludowych i Popularyzatorów Kultury Ludowej w Przysusze k. Radomska. Rok później Tadeuszowi Kubiakowi na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przyznano Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

W roku 2008 Tadeusz Kubiak ponownie wziął udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Tym razem zaprezentował swoją kapelę – zdobyła ona I miejsce. Kapela, której jest kierownikiem zdobywa corocznie pierwsze miejsca na Międzywojewódzkich Przeglądach Kapel Ludowych w Bedlnie oraz Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka” w Sieradzu. W Sieradzu Tadeusz Kubiak zajmuje również corocznie I miejsce w kategorii solista – instrumentalista.

za www GOK w Leśmierzu http://www.gok-lesmierz.pl/

Nasi partnerzy: