„Tradycyjne zabawy w XXI wieku – doświadczenia i wyzwania.” – Seminarium

Tradycyjne zabawy w XXI wieku – doświadczenia i wyzwania.” -

seminarium dla miłośników folkloru dziecięcego i spotkanie z pedagogami, folklorystami i artystami z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii

Małe Mazurki 2016 edycja jesienna 01 października 2016 rok

Państwowe Muzuem Etnograficzne w Warszawie, ul. Karowa 1.

godz. 11.00

Seminarium dotyczyć będzie kondycji folkloru dziecięcego w XXI w. oraz perspektyw na jego ewolucję oraz rozwój edukacji z nim związanej.

Współcześnie w niemal wszystkich krajach Europy obserwujemy rozkład kultury tradycyjnej, zerwanie tradycyjnych więzi rodzinnych i zanik przekazu miedzypokoleniowego. Dotyczy to wielu obszarów dziedzictwa kulturowego, zarówno widzialnego (materialnego) i niewidzialnego (niemterilalnego). Kompetencje jakie osiągał dzięki nim doradtajacy człowiek były wszechstronne zarówno na poziomie komunikacji społecznej jak i praktycznych umiejętności, które dzisiaj niekiedy wydają się zbędne (komu potrzebna jest umiejętność skubania gęsi, plecenia łapci czy układania przemow weselnych?)

Tymczasem Słuchaj Uchem – czyli muzyczny teatr, który współtworzą Kaja i Janusz Prusinowscy m.in. założyciele warszawskiego Domu Tańca i organizatorzy Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, w swoich działanich koncentruje się na prezentowaniu dawnych, a dziś zaniedbywanych narzędzi edukacyjnych.Chociaż zdają sobie sprawę, że dawne zabawy, zabawki, tańce i cały współtwacy je świat już nie wroci w formie o jakiej odpowiadali dziadkowie, oraz że współczesny świat przyniósł potrzebne dzieciom rozwiazania cywilizacyje jak szkoła czy zajęcia dodatkowe to jednak w tradycyjnych formach zabawy dostrzegają wielką wartość ogólnorozwojową często niedostępną dla nowoczesnych technik edukacji.

Jednym z powodów dla jakich skierowali swoją uwagę właśnie na tradycyjne formy spędzania wolnego czasu i organizowania rozrywek dzieciom jest cywilizacja , w której dzieci cierpią z powodu nadmiar ubodźców. Słaba integracja sensoryczna czy nikłe kompetencje społeczne to tylko niektóre spośród problemów, które są przyczyną trudności współczenych dzieci w szkolnym wieku. Remedium na te kłopoty, wedłóg twórców teatru Słuchaj Uchem, może być uzupełnianie zdobyczy nowoczesnych technik edukacyjnych o stare i sprawdzone sposoby rozwijania kompetencji dzieci w trakcie wspólnych zabaw i gier.

Swoje przypuszczenia oraz doswiadczenia oparte o kilkuletnie obserwacje z prowadzenia przedstawień i zajęć dla polskich dzieci postanowili sprawdzić poprzez skonfrontowanie ich z pedagogami, folklorystami i animatorami kultury z krajów przodujących w edukacji dziecięcej opartej o tradycyjne formy a więc z Litwy, Łotwy i Estonii. Swó projekt rowadzili w latach 2015 i 2016 a jego kulminacją będzie seminarium pod tytułem.„Tradycyjne zabawy w XXI wieku – doświadczenia i wyzwania.” dla miłośników folkloru dziecięcego.

Głównym celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie między między nauczycielami i twórcami kultury tradycyjnej oraz prezentuja doświadczenia krajów, w których kultura tradycyjna jest istotnym elementem programów nauczania.Wezmą w nim udział przedstawiciele uczelni wyższych, artyści i nauczyciele, znawcy tradycji swoich krajow. Wśród zaproszonych gsci znajdą się:

Liga Miklasevica (Kowno, Ukraina)  nauczycielka, śpiewaczka, folklorystka…

Maarja Sarv (Tallin, Estona) muzyk i konserwator zabytków, ale także znawczyni tradycji ludu Seto, od dziecka towarzyszaca rodzicom w ich pracy pedagogicznej. Mama Maarji, Oie Sarv rozpoczynała w Taklinskuch szkołach zajęcia z folkloru.

Leanne Barbo (Tallin, Estonia i Ryga, Łotwa) muzyk i pracownik naukowy, pedagog

Kristi Alas (Tallin, Estonia) skrzypaczka,opowie o prowadzonym przez siebie zespole dziecięcym muzycznym Tuuleviiul, którego fenomen polega na stopniowym oswajaniu i naturalnym nauczaniu dzieci muzyki.

Laura Laukanskiene (Ryga, Łowa) muzykolog, pracownik naukowy Skansenu w Rydze, doktorantka, badająca współczesne oblicza transmisji folkloru, często prowadzi zajęcia dla dzieci.

Witold Roy Zalewski opowie o działaniach Małego Kolberga, dwa lata temu powołanej inicjatywy edukacyjnej.

Wreszcie „Skuchaj Uchem” Kaja i Janusz Prusinoescuy, oraz Piotr Piszczatowski przedstawia kulisy powstania spektaklu i projektu.

 

Mamy też wielką nadzieję że każdy nauczy się czegoś od naszych gości, którzy są prawdziwymi mistrzami w swoim dachu.

 

Nasi partnerzy: